Bizalmas adatkezelés

  • Az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényes feltételeknek megfelelően kezeljük.
  • Az általunk rögzített adatállományban tárolt személyes és kezelt adatok védelme érdekében, megfelelő biztonsági óvintézkedéseket végzünk, amely meggátolja a jogtalan hozzáférést, változtatást vagy terjesztést.
  • Az Adatvissza, olyan eszközöket használ az adatmentések lebonyolítására, amely külső hálózatra (például: internetre) nem csatlakoznak.
  • Az adatokhoz kizárólag az Ön adathordozóján dolgozó, a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szigorú szabályokat betartó alkalmazottak férhetnek hozzá.
  • Az Ön adatainak kezelése során vállaljuk, hogy teljes mértékben eleget teszünk a nemzetközileg elfogadott adatvédelmi rendelkezéseknek.
  • A személyes és a kezelt adatokat kizárólag, a sikeres adatmentés megvalósításához használjuk.
  • Az Ön adatait valamennyi ez esetben alkalmazható jogi és etikai elvárással és kötelezettséggel összhangban, csak az adott célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig őrizzük meg.
  • Az Adatvissza csoport az Ön adatait nem kivonatolja, harmadik félnek nem továbbítja. Semmilyen adatot, az Ön előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül nem osztunk meg harmadik féllel. Az Ön jóváhagyása bármely későbbi időpontban hatálytalanítható. Az Adatvissza minden esetben értesíti beleegyezésének visszavonásáról azt a harmadik felet, akiknek adatait a korábbiakban továbbította.
  • Azokban az esetekben, amikor az Ön engedélyezésével az adatok harmadik fél részére történő továbbítása bármely okból kifolyólag elkerülhetetlen, igyekszünk biztosítani, hogy a harmadik fél ugyanolyan szintű védelmet biztosítson, mint az Adatvissza csoport.