Szolgáltatási feltételek

Általános szolgáltatási és szerződési feltételek

Érvényes: 2011. február 14-től.

Az AdatVissza adatmentés Kft. (továbbiakban Megbízott) az adatmentés szolgáltatás feltételeit és szerződését, az alábbiakban rögzítetthez köti:

1. A jelen szerződésben rögzített feltételekkel Megbízó megrendelést ad arra, hogy az adathordozóját bevizsgálja és adatmentést végezzen a Megbízott a Megbízó által kitöltött, a honlapunkon elérhető, munkalapban rögzített adatok szerint. Megbízónak a munkalapot értelemszerűen és a valóságnak megfelelően kell kitölteni. A munkalap hibás, illetve hiányos kitöltéséből eredő (az adatmentés közben felmerülő) többlet költségekért a Megbízott felelősséget nem vállal.

2. Adathordozó bevizsgálásakor a Megbízott, a kiválasztott szolgáltatástípusnak megfelelően (normál adatmentés, sürgősségi adatmentés bevizsgálás), az adathordozót megvizsgálja, arról tájékoztatást ad, árajánlatot készít, mely tartalmazza: az adathordozó műszaki állapotát, az adatmentés megvalósíthatóságát, az adatmentés árát és időtartamát.

3. Az árajánlat alapján a Megbízó eldönti, hogy kéri az adatmentést vagy eláll tőle. Az ajánlatban megjelölt időtartam az adatmentés megrendelésének időpontjában kezdődik. Amennyiben a teljesítés ideje jelentősen meghosszabbodik, 60 napnál tovább tart (ennek oka lehet az alkatrész beszerzési nehézség), Megbízó eldöntheti, hogy továbbra is fenntartja megrendelését vagy eláll tőle.

4. A Megbízónak a normál adatmentés esetén semmilyen díjat nem kell fizetnie, ha az adatmentés nem valósítható meg, illetve ha a szakvélemény alapján az adatmentéstől eláll. A Megbízót RAID, illetve sürgősségi adatmentés normál és sürgősségi adatmentés extra szolgáltatás esetén csak a bevizsgálási díj terheli ekkor. A Megbízott az adatmentést befejezettnek tekinti, ha:

 • A mentett anyag elkészült.
 • Erről a Megbízót telefonon, levélben (e-mail) értesítette.
 • A mentett állomány átadásra került, vagy a Megrendelő részéről a mentés lemondásra került, vagy ha a Megbízott a mentést vagy annak folytatását nem vállalja.
 • Valamint a hibás adathordozók átadásra vagy a leadás helyére visszaszállításra kerültek.

6. A Megbízó tudomásul veszi, hogy ha a szakvélemény/és vagy árajánlat kézhezvétele után az adatmentést megrendeli, úgy a Megbízott jogosult az adatmentés árát kiszámlázni. A Megbízott jogosult kiszámlázni az adatmentés árát abban az esetben is, ha a Megbízó az adatmentést megrendeli annak ellenére, hogy a szakvélemény a jelentős adatvesztés miatt a mentést nem javasolja.

7. Ellenjavallt, nagy kockázattal járó adatmentés esetén, ha a Megbízó az előzetes egyeztetés után ragaszkodik a szolgáltatáshoz, megrendeli azt, a sikertelen adatmentés követően csak a felhasznált alkatrész költsége terheli. Ennek várható összegéről már az egyeztetés során tájékoztatást kap.

8. Ha az adatmentés során jelentős adatvesztés várható, úgy az ajánlathoz képest csökkentett árat a Megbízott állapítja meg. Ekkor a Megbízó az új árajánlatot elfogadhatja vagy elutasíthatja. Amennyiben a Megbízó a módosított árajánlatot nem fogadja el, úgy normál adatmentésnél a megrendeléstől fizetési kötelezettség nélkül elállhat, RAID, sürgősségi normál, sürgősségi extra adatmentéskor csak a bevizsgálási díj terheli.

9. A leadott adathordozók általában meghibásodással kerülnek a Megbízotthoz és ilyenkor előfordul, hogy a működtetés, adatkifejtés, alkatrészcsere során az adathordozó állapota tovább romlik, vagy az teljesen működésképtelenné válik. A megbízott az alkatrészek sértetlenségét a mentés során nem tudja garantálni, a hibás adathordozó használata, javítása során fellépő további meghibásodásokért, így annak eredeti állapotáért, működőképességéért felelősséget nem vállal. A Megbízó ennek tudatában kéri a szolgáltatást, a vállalási feltételek elfogadásával/aláírásával kijelenti, hogy a romlott állapotú, működésképtelené vált adathordozó miatt semmilyen igényt nem támaszt.

10. Megbízott által végzett adatmentési szolgáltatás nem az adathordozó helyreállítását jelenti, hanem az azon tárolt adatok visszanyerését és másik adathordozóra való másolását.

11. A Megbízó a Megbízott adatainak titkos kezeléséért teljes felelősséget vállal, azaz kijelenti, hogy e szerződés teljesítése során tudomására jutó adatokat és információt kizárólag e szerződés céljának megfelelően, szükséges ideig használja fel, és azokat nyilvánosságra nem hozza, harmadik személy részére át nem adja, kivételt képezhet a külső szakember (szükség esetén), akit a Megbízott ugyanilyen szintű titoktartásra kötelez. Lásd: Bizalmas adatkezelés

12. Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy az adatok biztonságát érintő probléma esetén a közvetítő által érkezett adatmentéseknél az adatok eredeti tulajdonosával a kapcsolatot a probléma elhárítására felvegye.

13. A Megbízó adatairól készített biztonsági másolatot a Megbízó az adatmentést követően 14 napig megőrzi, majd a másolatot megsemmisíti, kivéve, ha Megbízó erről másképpen rendelkezik. A megőrzés időtartama alatt a lementett adatokról a Megrendelő díjtalanul kérhet újabb másolatot. A megsemmisítés után Megbízó további igénnyel, az adott adatmentéssel kapcsolatban, nem léphet fel.

Eszközök leadása adatmentésre:

 • A normál bevizsgálás esetén az adathordozó beszállításáról a Megbízónak kell gondoskodnia.
 • A sürgősségi adatmentés normál bevizsgálás esetén a mentendő eszköz beszállítása, ha igény van rá, és ha az árufelvétel címe Pest megye közigazgatási határán belül van, egy napon belül a Megbízott által történik.
 • A sürgősségi adatmentés extra bevizsgálás esetén, ha igény van rá, és ha az árufelvétel címe Pest megye közigazgatási határán belül van, a lehető legrövidebb idő alatt a megbízott szállítja a telephelyre.
 • Amennyiben a Megbízó Magyarországi címről kéri az eszköz beszállítását (ezt normál, és extra adatmentés esetén is igényelheti), de Pest megye közigazgatási határán kívül esik, akkor a mentendő eszköz beszállítása futárszolgáltatással is történhet. Ez azt jelenti, hogy ha munkanap a megrendelés napja, akkor aznap 16 óráig, ha nem, az azt követő munkanapon tudjuk a futárcégtől megrendelni az árufelvételt.A futárcég a rákövetkező munkanapon munkaidőben tudja felvenni a csomagot, majd a következő munkanapon kézbesíti a Megbízottnak a telephelyére (a beszállítás részleteit az on-line rendszerünkben leadott megrendelés után kell egyeztetni). Ezért semmilyen költséget nem számít fel a Megbízott.
 • Sürgősségi adatmentés normál illetve sürgősségi adatmentés extra esetén, ha Megbízó Magyarországi címről kéri az eszköz beszállítását, de az Pest megye közigazgatási határán kívül esik, akkor igényelheti, hogy a Megbízott szállítsa a telephelyre az adathordozót. Ezért azonban a bevizsgálás után készített árajánlat elutasítása esetén a kiajánlott adatmentés díj 20%-át számítjuk fel. Az árajánlat elfogadása, az adatmentés megrendelés esetén ezért semmilyen költség nem terheli a Megbízót.

A mentett adatok átadása, adathordozó biztosítása a mentett adatok számára:

 • A mentett adatokat minden esetben másik adathordozón adjuk át, az eredeti adathordozóra semmilyen esetben sem mentünk vissza!
 • Merevlemezes adatmentés esetén a mentett adatokat 20GB alatti adatmennyiség esetén DVD-re mentjük, ezt a Megbízott biztosítja.
 • 20GB felett merevlemezre mentjük, ezt a Megbízó is biztosíthatja, vagy a Megbízó a Megbízottat felkérheti egy új merevlemez beszerzésére, melyet Megbízott az akkor aktuális piaci áron tud beszerezni.
 • A mentett adatok átadása a szolgáltatás díjának kiegyenlítése után történik!
 • Elfogadott fizetési módok: készpénz, előre utalás, vagy kamatmentes részletfizetés.
 • A szerződéshez tartozik a Munkalap és a Megbízott aktuális Árlistája.
 • A Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak a jelen szerződésre is.

Egyéb fontos tudnivalók:

 • Az adathordozó megbontása a garancia elvesztésével jár! Erre sok esetben szükség van, ilyenkor előzetesen tájékoztatást adunk, és a Megbízó ennek tudatában eldöntheti kéri-e a mentést, vagy elutasítja, hogy érvényesíthesse a garanciát.
 • Az adatmentés megrendelése után a Megbízott nem vállal felellőséget az elvesztett garanciáért.
 • Amennyiben az adatmentéshez alkatrész szükséges az árajánlatban megjelölt várható időtartam változhat!
 • Az ügyintézéshez a Megbízott 5 jegyű nyilvántartási számot biztosít. Ezt a Megbízónak célszerű bizalmasan kezelnie, azt harmadik félnek csak a saját felelősségére adhatja ki. Az esetlegesen ebből adódó károkért Megbízott nem vállal felelősséget, azok kizárólag Megbízót terhelik.
 • A Megbízó hibás adathordozóját a biztonsága érdekében nem a mentéssel egy időben adjuk vissza, hanem a mentett adatok ellenőrzését követően. Erre további adatvesztés lehetőségének minimalizálása miatt van szükség. Amennyiben probléma, észrevétel van a mentéssel kapcsolatban, akkor a korrigáláshoz szükség lehet az eredeti eszközre is. Ettől függetlenül igény esetén lehetőség van rá, hogy a mentéssel egy időben a Megbízott visszaadja a hibás adathordozót. Ezt az igényt külön kell jelezni.
 • Az adatmentési szolgáltatás befejezése után a Megbízó el nem szállított eszközeit a Megbízott 90 napig, őrzi, utána az adatállományt megsemmisíti az adathordozók a megbízott alkatrész raktárába kerülnek!